در این آموزش کار با پالت page  و کاراکترهای خاص و ویژه ای را تجربه می کنیم که می توان با کمک آنها سیستم شماره گذاری صفحات یک کتاب یا نشریه ای را ایجاد کرد. همچنین با تعدادی فرمان میانبر آشنا خواهید شد که به شما کمک می کند تا سریع تر در این برنامه کار کنید.

اطلاعات بیشتر

 • نام نرم افزار ایندیزاین (InDesign)
 • نوع آموزش مصور
 • فایل ضمیمه ندارد
 • رمز فایل ضمیمه Nagsh.ir
منتشر شده در: آموزش ایندیزاین

در آموزش ایندیزاین امروز، شما با تنظیمات ساده Margin یا حاشیه ، تنظیمات حاشیه ، تغییر دادن حاشیه ها و پیش فرض ها و همچنین با تنظیم ستون ها (Columns)، شبکه ها (Grids) و خطوط راهنما (Guides) آشنا می شوید.

اطلاعات بیشتر

 • نام نرم افزار ایندیزاین (InDesign)
 • نوع آموزش مصور
 • فایل ضمیمه ندارد
منتشر شده در: آموزش ایندیزاین

در آموزش امروز ایندیزاین ، شما با پالت رنگ در نرم افزار ایندیزاین ، کار با مودها و همچنین با پالت Swatches و گزینه های مربوط به این پالت آشنا می شوید.

اطلاعات بیشتر

 • نام نرم افزار ایندیزاین (InDesign)
 • نوع آموزش مصور
 • فایل ضمیمه ندارد
 • رمز فایل ضمیمه Nagsh.ir
منتشر شده در: آموزش ایندیزاین

در آموزش امروز شما با چگونگی ایجاد سند جدید ، تنظیمات صفحه ، Master Text Frame و چگونگی رویت تنظیمات بیشتر در نرم افزار ایندیزاین آشنا می شوید.

اطلاعات بیشتر

 • نام نرم افزار ایندیزاین (InDesign)
 • نوع آموزش مصور
 • فایل ضمیمه ندارد
منتشر شده در: آموزش ایندیزاین

آشنایی با فضای کار (Work Area) ، (Tools) و (Palettes) در نرم افزار Adobe InDesign 
در این آموزش از سلسله آموزش های برنامه قدرتمند indesign با محیط کار این برنامه آشنا خواهید شد.

اطلاعات بیشتر

 • نام نرم افزار ایندیزاین (InDesign)
 • نوع آموزش مصور
 • فایل ضمیمه ندارد
منتشر شده در: آموزش ایندیزاین

در آموزش ایندیزاین امروز، شما با کاربرد پالت صفحات یا Pages Palette ، راههای دیگر برای اضافه کردن صفحات و تغییر دادن آیتم های موجود روی Master Page در نرم افزار ایندیزاین آشنا می شوید.

اطلاعات بیشتر

 • نام نرم افزار ایندیزاین (InDesign)
 • نوع آموزش مصور
 • فایل ضمیمه ندارد
 • رمز فایل ضمیمه Nagsh.ir
منتشر شده در: آموزش ایندیزاین

در این آموزش در مبحث فضای سند ایندیزاین (InDesign) با مفاهیم  Slugs و Bleeds و Pasteboard آشنا خواهیم شد.

اگر تا به حال با یک برنامه کاربردی مانند نرم افزار word کار کرده اید، با صفحه سند آشنایی دارید. برنامه های کاربردی نشر کامپیوتری با برنامه کاربردی پردازش کلمه تفاوت دارد چون آنها یک pasteboard نیز دارند غیر از دیگر تفاوت ها. pasteboard فضای سفید رنگی است که در اطراف صفحه ای که شما می توانید اشکال یا موضوعات مورد نیاز طراحی را در آن جای دهید، قرار دارد .

اطلاعات بیشتر

 • نام نرم افزار ایندیزاین (InDesign)
 • نوع آموزش مصور
 • فایل ضمیمه ندارد
منتشر شده در: آموزش ایندیزاین