:

دانلود آموزش آشنایی با ابزار Magic Wand در ایلوستریتور

در این بخش آموزش آشنایی با ابزار Magic Wand در ایلوستریتور برای دانلود شما قرار داده شده است.

دانلود آموزش آشنایی با ابزار Magic Wand در ایلوستریتور

دانلود آموزش آشنایی با ابزار Magic Wand در ایلوستریتور

اطلاعات بیشتر

 • نام نرم افزار ایلوستریتور (Illustrator)
 • نوع آموزش ویدئویی
 • فایل ضمیمه دارد
 • حجم فایل ضمیمه 5.85 مگابایت
 • رمز فایل ضمیمه Nagsh.ir (به حروف بزرگ دقت کنید)

دانلود آموزش آشنایی با ابزار Direct Selection و Group Selection در ایلوستریتور

در این بخش آموزش آشنایی با ابزار Direct Selection و Group Selection در ایلوستریتور برای دانلود شما قرار داده شده است.

دانلود آموزش آشنایی با ابزار Direct Selection و Group Selection در ایلوستریتور

دانلود آموزش آشنایی با ابزار Direct Selection و Group Selection در ایلوستریتور

اطلاعات بیشتر

 • نام نرم افزار ایلوستریتور (Illustrator)
 • نوع آموزش ویدئویی
 • فایل ضمیمه دارد
 • حجم فایل ضمیمه 4.60 مگابایت
 • رمز فایل ضمیمه Nagsh.ir (به حروف بزرگ دقت کنید)

دانلود آموزش تنظیمات مربوط به انتخاب اشیا در ایلوستریتور

در این بخش آموزش تنظیمات مربوط به انتخاب اشیا در ایلوستریتور برای دانلود شما قرار داده شده است.

دانلود آموزش تنظیمات مربوط به انتخاب اشیا در ایلوستریتور

دانلود آموزش تنظیمات مربوط به انتخاب اشیا در ایلوستریتور

اطلاعات بیشتر

 • نام نرم افزار ایلوستریتور (Illustrator)
 • نوع آموزش ویدئویی
 • فایل ضمیمه دارد
 • حجم فایل ضمیمه 6.15 مگابایت
 • رمز فایل ضمیمه Nagsh.ir (به حروف بزرگ دقت کنید)

دانلود آموزش آشنایی با ابزار Lasso در ایلوستریتور

در این بخش آموزش آشنایی با ابزار Lasso در ایلوستریتور برای دانلود شما قرار داده شده است.

دانلود آموزش آشنایی با ابزار Lasso در ایلوستریتور

دانلود آموزش آشنایی با ابزار Lasso در ایلوستریتور

اطلاعات بیشتر

 • نام نرم افزار ایلوستریتور (Illustrator)
 • نوع آموزش ویدئویی
 • فایل ضمیمه دارد
 • حجم فایل ضمیمه 4.44 مگابایت
 • رمز فایل ضمیمه Nagsh.ir (به حروف بزرگ دقت کنید)

دانلود آموزش طراحی لوگوی مرتبط با برند تجاری در ایلوستریتور

در این بخش آموزش طراحی لوگوی مرتبط با برند تجاری در ایلوستریتور برای دانلود شما قرار داده شده است.

دانلود آموزش طراحی لوگوی مرتبط با برند تجاری در ایلوستریتور

دانلود آموزش طراحی لوگوی مرتبط با برند تجاری در ایلوستریتور

اطلاعات بیشتر

 • نام نرم افزار ایلوستریتور (Illustrator)
 • دسته طراحی و رسم
 • نوع آموزش ویدئویی
 • فایل ضمیمه دارد
 • حجم فایل ضمیمه 62.1 مگابایت
 • رمز فایل ضمیمه Nagsh.ir (به حروف بزرگ دقت کنید)
صفحه1 از5